Заместник - кметът на Община Русе Димитър Наков най - заможен от целия екип

Заместник – кметът на Община Русе Димитър Наков най – заможен от целия екип

Заместник – кметът на Община Русе Димитър Наков е най – заможен от целия управленски екип. Това показва справка в оповестените публично декларации за имущество и интереси пред КОНПИ. В документа от 15 май тази година става ясно, че той има годишна данъчна основа на трудовите доходи в размер на 375 295 лева. Размерът при съпругата му е 14 056 лева, като към тях се добавят 6048 лева от други трудови правоотношения, извън заеманата длъжност. 10 212 лева са дошли в семейния бюджет от дивиденти. Зам. – кметът има 2 кредита в общ размер на 24 400 лева.

28 717 лева е годишната данъчна основа на трудовите доходи при кмета на Община Русе Пламен Стоилов. 10 920 лева допълнително е посочил той като източник на доходи от пенсия. 21 хил. лева държи под формата на депозит кметът. 45 000 лева е предоставил като обезпечение в полза на дъщеря си.

През отминалата година зам. – кметът Даниела Шилкова е придобила ОПС гараж с площ 22 м2 за 9000 лева. Детето и е придобило 1/2 част от гараж за 9900 лева. Неговата площ е 41 м2. 20 300 лева държи като депозит от заплата зам. – кметът. Годишната и данъчна основа от трудови доходи е 25 316 лева. Към тях се прибавят 7 503 лева от друга стопанска дейност.

Зам. – кметът Страхил Карапчански може да се похвали с пълното придобиване на „Нисан Джук“ през 2018 година на стойност 55 360 лева. Близо 61 хил. лева е обявил той като депозити от заплати и спестявания. 31 289 лева е годишната му данъчна основа от трудови доходи. Към тях се добавят още 6199 лева от други трудови правоотношения.

23 623 лева е годишната данъчна основа от трудови доходи, посочена от зам. – кмета Наталия Кръстева. 1531 лева е посочила тя като доходи от друга стопанска дейност. Над 33 хил. лева са посочените доходи на съпруга и в декларацията. Тя има и потребителски кредит за над 27 хил. лева към банка, както и неусвоена преди 2 месеца кредитна карта.

През отминалата година зам. – кметът Иван Григоров е посочил, че е придобил за 2000 лева „Пежо Партнер“. Той е прехвърлил и „Пежо 4007“ на същата стойност през 2018 година. Годишната му данъчна основа от трудови доходи е 39 457 лева.

Сподели:

Още новини от деня