Гл. ас. д-р Стефка Караколева и Синан Хебибов встъпиха в длъжност като заместник областни управители на Русе

Заместник областните управители на Русе д-р Стефка Караколева и Синан Хебибов ще участват в откриването на новата учебна година съответно в ОУ „Олимпи Панов“ и ОУ „Отец Паисий“

Заместник областните управители на Русе д-р Стефка Караколева и Синан Хебибов ще участват в откриването на новата учебна година съответно в ОУ „Олимпи Панов“ и ОУ „Отец Паисий“ от 9 часа утре сутрин.

„Трябва да се замислим за това на какво учим децата си, достатъчно отговорни ли сме към тях и възпитаваме ли ги като достойни граждани на тази страна. Образованието е стожер на обществото и то не бива да бъде подценявано, както често досега се е случвало.“, заяви Синан Хебибов.

„Животът ми е свързан с работа с млади хора и виждам много амбициозни младежи, желаещи да се развиват и да допринесат за по-доброто на тази държава. Именно заради тях сме длъжни да работим все по-активно за осигуряването на адекватни условия за учене и последваща реализация тук, а не в чужбина. Сигурна съм, че можем да го постигнем и заедно с тях да се гордеем с постиженията им. Българските ученици постигат много и печелят различни състезания и олимпиади и са показват, че образованието в страната ни е на едно ниво, често пъти и много по-добро от това в приеманите за безусловни лидери. Нека съхраним тази тенденция.“, каза д-р Караколева.

Сподели: