Заместник областният управител на Русе Людмил Христов е освободен от поста

Заместник областният управител на Русе Людмил Христов е освободен от поста със заповед на министър-председателя от 16.08.2022 година. За момента не е ясно кой ще поеме овакантеното място и в какъв срок ще бъде назначен нов заместник на областния управител. Основанието за освобождаване е чл. 19а, ал. 2 и чл. 29, ал. 4 от Закона за администрацията, които казват, че правоотношенията със заместник областните управители могат да бъдат прекратени без предизвестие от органа, който ги назначава, по негова преценка.

По думите на областния управител Анатоли Станев освобождаването на досегашния заместник областен управител Людмил Христов няма да повлияе съществено на функционирането на администрацията. Кореспонденцията с институциите и гражданите от страна на Областната управа в крайдунавския град продължава да се изпълнява без забавяне.

Сподели: