Заместник - областният управител Свилен Иванов се срещна с младежи

Заместник – областният управител Свилен Иванов се срещна с младежи

Заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов запозна 25 младежи от региона на възраст между 20 и 28 години с функциите на държавната администрация.

По време на срещата бяха дискутирани множество теми, свързани с работата на Областна администрация Русе. Освен ежедневните дейности специално внимание беше обърнато и на функционирането на Областната управа в условия на кризисна ситуация. Присъстващите се запознаха и с механизмите за взаимодействие, координация и осигуряване на съответствие на интересите и политиките между отделните институции.

В рамките на инициативата бяха представени и реални казуси от практиката на Областна администрация Русе. Те бяха свързани най-вече с осъществяването на контрол от областния управител над общинските съвети в областта според Закона за местното самоуправление и местната администрация,  дейността на отдел „Държавна собственост“, както и административните актове, съпътстващи процеса по изземване на държавни имоти.

Необходимо е да бъде отбелязано, че освен традиционните методи за обучение днес бяха използвани и много други по-нестандартни практики като брейнсторминг, ситуационни тренинги, а също и възможност за даване на предложения от страна на младежите за бъдещето развитие на област Русе.

Не на последно място присъстващите бяха запознати и с възможностите за старт на административна кариера.

Сподели:

Още новини от деня