Зам.-директорът на СУПНЕ участва в обучение в Саксонския институт за квалификация на учители и ръководни кадри

Пепа Балкова, заместник - директор в СУПНЕ „Фридрих Шилер“От 23.10.2017 г. до 04.11.2017г. Пепа Балкова, заместник – директор в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, беше на обучение в Саксонския институт за квалификация на учители и ръководни кадри в гр. Майсен, Германия, като участник в курс за директори и заместник-директори на училища, организиран от Германската служба за педагогически обмен по програма „Еразъм +“.
В обучението взеха участие 10 директори и заместник-директори , владеещи немски език, от България и 9 от Румъния. Участниците в курса обогатиха знанията си за образователната система в Германия и в частност в провинция Саксония, включително и чрез посещения в немски училища, и бяха запознати със системата на квалификация на ръководни кадри в сферата на образованието в Германия.
По време на обучението участниците тренираха своите умения на тема „Комуникация с учителския екип“, „Демократично управление на училището“ и „Здравословен мениджмънт“ в различни групи и имаха възможност да обменят положителен опит помежду си. След наблюдението на работния ден на директора в различни германски училища /Jobshadowing/ участниците в курса и немските директори изработиха съвместно по двойки правила за успешно управление на училището под формата на готварска рецепта, а всички рецепти бяха събрани в обща готварска книга като продукт от проведения семинар. Освен това участниците в обучението разшириха познанията си за забележителностите, културата , историята, кухнята и обичаите в Саксония и съпреживяха официалното честване на 500 години Реформация в Германия като посетители на величествената Майсенска катедрала – по време на тържествената, празнична меса.
Вдъхновени от проведеното обучение, участниците ще работят за положителни промени в българското училище, а конкретно СУПНЕ „Фридрих Шилер“ ще положи още и основите на ново партньорство с румънско училище в гр. Обервишау, където учениците изучават немски език като матерен.

Сподели: