Зам. - кметът Димитър Наков посети Гюргево за началото на голям трансграничен проект

Зам. – кметът Димитър Наков посети Гюргево за началото на голям трансграничен проект

Започна обновяването на канала „Свети Георги“ по трансграничен проект между Русе и Гюргево. Целта е подобряване на достъпността на Еврорегиона Русе – Гюргево, осъществяване по трансграничен проект между двата града. Община Русе е водещ партньор по проекта, като се ползва програмата INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020, Приоритетна ос 1 – O добра свързаност на региона. Проектът е на стойност 7 349 963 евро.

Малко над 3 млн. евро се падат на Община Гюргево, като 2 332 хил. от тях са постъпили чрез финансиране от Европейския фонд за регионално развитие. 13 % идват от държавния бюджет, а 315 хил. евро са от общинския. С проекта ще се изгради нов кей, нови места за приставане на плавателни съдове, рампа за вдигане на тези съдове, административна сграда с прилежащо пространство, зона за ремонт на тези съдове, платформа за спускане на вода, пътища, паркинг места, зелени площи.

Договорът за изпълнение бе подписан на 29 май тази година, а през август бяха приети окончателно проектите. През месец октомври бе издадено разрешително за строителни дейности, като първата копка бе в средата на месеца. Днес заместник – кметът на Община Русе Димитър Наков и главният архитект Живка Бучуковска присъстваха на встъпителна пресконференция в Гюргево. Това стана месец и половина след тази в Русе. Заедно с тях в Гюргево бе и директорът на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.

Гюргево – Русе представлява еталон по отношение на трансграничното сътрудничество, заяви кметът Николае Барбу. Имахме възможност да депозираме най – много проекти, а един е в етап на изчакване по програмата INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020. Община Гюргево, Община Русе и Окръжен съвет – Гюргево спечелиха петте проекта, което означава че всички определени средства по програмата се насочват към двете общини. Близо 20 млн. евро ще се инвестират в двете общности. Днес стартираме проект за 8 млн. евро – 3 млн. за Гюргево и 5 млн. – за Русе, посочи още кметът.
Проектът бе представен от Мирела Попазу – началник на „Проекти и външни връзки“. Направено бе и посещение на мястото, където са започнали СМР.

Сподели: