Зам. – кметът Златомира Стефанова: Новата ГИС – система на Община Русе ще намали до минимум комуникацията с писма между граждани, юридически лица и местна администрация

ГИС – системата, която в момента Община Русе изгражда, ще намали до минимум комуникацията с писма между граждани, юридически лица и местна администрация, каза за RuseInfo заместник – кметът „Икономика и международно сътрудничество“ Златомира Стефанова.

Системата ще бъде от полза, както за организиране работата на самата администрация, така и за гражданите. Целта е възможно най-голяма част от често търсената информация за кадастър, инфраструктура, обекти общинска собственост и много други да бъде достъпна за всяка от страните, което ще спести време и разходи за справки, въпроси и т. н., обясни тя.

Вече започна обучението на двама администратора, а предстои обучението и на служителите, каза още г-жа Стефанова и конкретизира, че вече са създадени някои от първите слоеве. Те ще дават информация за:

  • кадастър и регулационни планове;
  • училища, детски градини и ЦПЛР на територията на гр. Русе;
  • таксиметрови стоянки, велосипедни алеи, велостоянки, платени паркинг зони и др.;
  • съдове за битови отпадъци, паркова мебел, дървета и дървени видове, храстови масиви и зелени площи и др.;
  • регистър на имоти общинска собственост, регистър за категоризация на туристически обекти;
  • издадени разрешения за строеж.

Системата ще се изпълва с информация постепенно, като дава възможност за постоянно актуализиране и добавяне на данни от служителите, работещи на терен.

Сподели: