енчо-енчев

Зам. – кметът на Община Русе Енчо Енчев: Няма проблем здравните специалисти от втора смяна да идват един час по – късно, за да може да обслужват учебните заведения докато и последния ученик излезе от тях

Три са учебните заведения в Русе, които работят на две смени. Това са СУЕЕ, СУ „Васил Левски“ и СУ „Христо Ботев“. В СУЕЕ и СУ „Христо Ботев“ се обслужват от двама здравни специалисти – медицински сестри. СУ „Васил Левски“ се обслужва от трима здравни специалисти, които са назначени на щат в общинска администрация в отдел „Здравни дейности“. Работното време е:

първа смяна – 7.00-12.00, втора смяна – 12.30 – 15.30 часа с обедна почивка от 12 до 12.30 часа,

втора смяна – от 10.00-14.00, от 14.30 до 18.30 часа при обедна почивка от 14 до 14.30 часа.

Няма проблем здравните специалисти от втора смяна да идват един час по – късно, за да може да обслужват учебните заведения докато и последния ученик излезе от тях, заяви днес заместник – кметът на Община Русе Енчо Енчев. Проведен е разговор по темата и със заместник – кмета на Община Русе Димитър Недев, който отговаря в момента и за здравните дейности. Същият е възложил изпълнението на задачата.

Така г-н Енчев отговори на въпрос на общинския съветник от групата на ПП ГЕРб в ОбС – Русе Светлозар Симеонов.

Сподели: