Зам.-кметът на Община Русе Златомира Стефанова разясни предложенията за промени в Наредба № 6 относно общинските жилища

Зам.-кметът на Община Русе Златомира Стефанова разясни предложенията за промени в Наредба № 6 относно общинските жилища

Зам.-кметът на Община Русе по икономика и международно сътрудничество Златомира Стефанова разясни преди малко предложенията за промени в Наредба № 6 относно общинските жилища. Вижте подробности тук.

Вчера, 3 ноември, комисия, съставена със заповед на кмета, в която влизат общински съветници и представители на общинската администрация, работи по окончателния вариант на Наредба №6 относно общинските жилища. Предложението ще бъде представено на страницата на Общината за обществено обсъждане. На срещата бяха поканени и професионални домоуправители.

Сред приоритетите на ръководството на Община Русе в момента е въвеждането на съществени промени в Общинско предприятие „Управление на общински имоти“. За последно Наредба №6, уреждаща начина му на работа, е изменяна през 2012 година.

Предложените промени подлежат на обществено обсъждане преди гласуването им на следващата сесия на Общински съвет – Русе на 19 ноември 2020 г.

Сред най-важните предложени промени са намаляването на изискването за доход за кандидатстване за общински жилища и премахване на възможността за унаследяване. Целта е общинският жилищен фонд да се използва за реално нуждаещите се и да ги стимулира и насърчава.

„Въпреки че жилищният фонд в Община Русе е един от най-големите в страната с над 1800 жилища, той не е достатъчен да отговори на нуждите на всички желаещи“, коментира зам.-кметът по инвестиции и международно сътрудничество Златомира Стефанова.

Ще бъдат въведени по-строги правила и изисквания за стопанисването на имотите, като се създаде регистър за състоянието им.

 По отношение на критериите за допустимост общинската администрация предлага също да се разреши кандидатите да разполагат с автомобил, като се предвижда все пак да има ограничения за годината на производство – до 2010 г.

Друг важен момент е, че ако промените бъдат приети в този им вид, неспазването на обществения ред от страна на наемателите на общински имоти, в това число шум и силна музика в малките часове на деня, ще е предпоставка за прекратяването на настанителните им заповеди, както и груби злоупотреби или неплащане на текущи битови сметки.

Цените на общинските имоти за социално слаби граждани ще бъдат актуализирани, като предвижданото увеличение е около 20%. Почти двойно ще е увеличението за ведомствените жилища, но от Община Русе уверяват, че въпреки това общинските имоти ще останат на многократно по-ниски от пазарните цени за свободен наем. Ведомственият фонд ще се предлага на специалисти от общинската администрация, учреждения спортни клубове, училища, болници, културни институти и полиция, като се предвижда договорите да се подновяват до 6 години.

„Повишението в никакъв случай няма да е драстично. Цените не са актуализирани от 2013 година, когато минималната работна заплата е била повече от два пъти по-ниска“, каза Златомира Стефанова и допълни, че корекциите в цените са направени след извършени сравнителни и пазарни анализи от експерти от отдел „Стопански дейности и анализи“.

Сред предложенията е още улеснение за лица, които са били настанени в социална услуга – за тях няма да се изисква предварителна адресна регистрация.

 Картотекирането вече е безплатно и се извършва в новия отдел „Картотекиране и настаняване“в сградата на ОП „Управление на общински имоти“. Освен отпадането на таксата за картотекиране и банковата такса, това спестява и време при регистрирането на гражданите.

Всички нови правила ще важат за нови договори, като няма да се прилагат за вече подписаните до изтичането на срока.

Сподели: