Зам. – министърът М. Наблант за проблемите на образованието и трафика в Русе

Зам. – министърът Мукаддес Наблант бе днес в града ни за участие в V-та годишна Национална експертна работна среща във връзка с прилагането на местни политики за противодействие на трафика на хора. Тема на срещата ще бъде „ПОЛИТИКИ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА С ФОКУС ТРАФИК НА ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ“. Националната комисия за борба с трафика на хора, съвместно с Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Русе и Община Русе организират това събитие. Основна ц…

Код на новината : *120164.html

    

Сподели: