Зам. - министър Деница Николова: Няма да има населени места без достъп до еврофинансиране в Североизточен район в програмния период 2021-2027 г.

Зам. – министър Деница Николова: Няма да има населени места без достъп до еврофинансиране в Североизточен район в програмния период 2021-2027 г.

Няма да има населени места без достъп до еврофинансиране в Североизточен район в програмния период 2021-2027 г. В това уверих днес кметове и представители на местната власт в района, с които проведох онлайн среща в рамките на заседание на НСОРБ. Общинските центрове с население над 15 000 души ще са бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на регионите“, а тези с по-малък брой жители ще са към Програмата за развитие на селските райони.

Към ресурса на двете програми ще се насочат средства и от останалите оперативни програми, с които ще се изпълняват интегрирани териториални инвестиции.

Варна ще бъде център на растеж и бенефициент по приоритетната ос за интегрирано градско развитие в Североизточен район през предстоящия програмен период, като общината ще има бюджет за съвместни или индивидуални проекти с Русе и Велико Търново.
От останалите 35 общини, които попадат в обхвата на ниво 2 в района, общините Добрич, Търговище и Шумен ще са бенефициенти на ОПРР по приоритетната ос за интегрирани териториални инвестиции.

На днешното заседание на НСОРБ бяха избрани представителите на общините от Североизточна България в бъдещия Регионален съвет за развитие.

Възможностите са огромни, а целта ни е регионите да реализират добри и важни за населението проекти.

Сподели:

Още новини от деня