Зам.-министър Деница Николова: Проекти за над 180 млн. лв. са реализирани с помощта на инициативата JЕSSICA

Зам.-министър Деница Николова: Проекти за над 180 млн. лв. са реализирани с помощта на инициативата JЕSSICA

Напускането на Великобритания, миграцията и нуждата от повече подкрепа за сигурност в ЕС ще доведат неминуемо до промяна на модела на финансиране след 2020 г. Тенденциите показват, че оттук нататък трябва да разчитаме все повече на проекти, които имат много висока добавена стойност, не само за територията на нашата държава, но и за целия ЕС. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която взе участие във форума ”Инвестиционния план за Европа и финансирането за общините“, организиран от Европейския портал за инвестиционни проекти на Европейската инвестиционна банка.
Зам.-министър Николова отбеляза, че е от изключително значение да се подсили капацитета на общините и останалите проектни инициатори за реализация на проекти, които генерират приходи, тъй като това е един от бъдещите инвестиционни модели на ЕС.
„България натрупа много добър опит в изпълнение на този модел в периода 2007-2013 г. с инструмента JESSICA чрез подкрепата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)“, заяви зам.-министър Николова. И даде пример, че с ресурс от 64 млн. лв. са финансирани проекти за над 180 млн. лв. на територията на 7-те най-големи града в страната в здравна, спортна, образователна, бизнес инфраструктура и др.
Тя напомни, че през настоящия програмен период, с изпълнението на финансовите инструменти, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., ще продължи своята линия на инвестиции за регионите. Близо 370 млн.лв. са заделени от бюджета на програмата за изпълнението на финансовите инструменти. Този ресурс е предоставен на Фонда на фондовете („Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД), който чрез избор на три фонда за градско развитие ще инвестира в проекти с високо обществено и социално значение за регионите.
„Един от приносите на партньорството ни с Европейската инвестиционна банка е да осигурява допълващо финансиране на проекти в подкрепа на развитието на нашите градове. Тук се включва и допълващата роля на банката да ни подкрепи да изградим собствен капацитет, за да можем да управляваме още по-успешно проектите, които генерират приходи, каза още Деница Николова.

Сподели: