Зам. - министър Димитър Недялков в Русе: Политиката ни е насочена към осигуряване на устойчиво развитие на транспортния сектор

Зам. – министър Димитър Недялков в Русе: Политиката ни е насочена към осигуряване на устойчиво развитие на транспортния сектор

Политиката ни е насочена към осигуряване на устойчиво развитие на транспортния сектор, в съответствие с принципите за сигурност, безопасност, енергийна ефективност и екологичност. Започнахме активна работа по ускоряване на всички транспортни проекти, които са свързани с реализиране целите на Европейския съюз за зелен и цифров преход. С тези думи заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков се обърна към участниците в кръгла маса „Потребност от съвместна дейност на политици и учени за декарбонизация и интелигентни решения в областта на транспорта“, организирана от Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Заместник-министър Димитър Недялков посочи, че бюджетът на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. е 3,718 млрд. лв. Средствата ще бъдат използвани основно за развитие на железопътната и пътната инфраструктура по Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), внедряване на интелигентни транспортни системи, насърчаване на интермодалността и изграждане на инфраструктура за алтернативни горива.

По програмата са предвидени 40 млн. евро за изграждането на 160 зарядни станции за алтернативни горива по републиканската пътна мрежа и 4 в пристанищата за обществен транспорт с национално значение. „Това ще допринесе за насърчаване на енергийната ефективност, за намаляване на емисиите на парникови газове и опазването на околната среда и климата“, изтъкна транспортният заместник-министър.

По Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са планирани инвестиции за закупуването на 7 двуетажни и 35 едноетажни електрически мотрисни влака, 20 едноетажни пуш-пул състава, 18 електрически маневрени локомотива, както и доставката на бордово оборудване за 108 електрически локомотива и мотрисни влака. „В обществените поръчки за доставката на подвижния състав установихме, че са допуснати няколко съществени пропуска. За да избегнем рисковете от тях и за да разширим възможността за по-голяма конкуренция обществените поръчки бяха спрени. В момента се работи по отстраняването на тези пропуски, като планираме до края на този месец да стартираме поръчките отново“, отбеляза заместник-министър Димитър Недялков. Той допълни, че със средства по НПВУ ще се внедри Европейска система за управление на железопътния трафик (ERTMS Ниво 2) в жп участъка Русе – Каспичан. Също по НПВУ е планирано до средата на 2026 г. да се изгради Интермодален терминал в Русе. Вече е стартирана обществената поръчка и се очаква до септември да има избран изпълнител. Индикативната стойност на проекта е 54 млн. лв.

Сподели: