Зам. - областният управител Георги Георгиев: Грижата за възрастните хора е важна, защото тя е критерий за зрелостта и благоденствието на една нация

Зам. – областният управител Георги Георгиев: Грижата за възрастните хора е важна, защото тя е критерий за зрелостта и благоденствието на една нация

„Икономическата миграция особено през последните години постави грижата за възрастните хора като приоритет пред всяко общество и правителство. Именно това налага и все по-отчетливата роля на местната и държавната власт на регионално ниво, която да бъде гарант за адекватна и комплексна грижа за възрастните хора навсякъде в страната“, заяви заместник областният управител на Русе при участието си в публична дискусия със студенти и граждани относно предизвикателства пред младите хора за активен принос в осигуряването на качествена и достъпна дългосрочна грижа за възрастните хора в България. Срещата беше организирана от „Каритас България“ и „Каритас Русе“, в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“. Събитието беше част от проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора. Според Ковачев подобни проекти са действително ефективни и трябва да има повече такива, но те не трябва да са единично явление. „Те трябва да бъдат в основата и на по-активни мерки от страна на всички институции, които да са насочени към цялостната грижа за хората от третата възраст. Фундаментален въпрос продължава да е степента на загриженост, която не трябва да е само на емоционално ниво, но да изисква влагане на усилия, време и средства. Грижата за възрастните хора е важна, защото тя е критерии за зрелостта и благоденствието на една нация. Така се създава и една приемственост в поколенията, която изгражда стойностите и устоите на всяко общество“, категоричен бе Георгиев. Той заяви, че Областната администрация е готова по всякакъв начин да съдейства, независимо дали става дума за координиране и съгласуване на действия между различни ведомства и неправителствения сектор или пък активното предоставяне на достъпна информация за евентуални програми, по които могат да се реализират инициативи в обществена полза.

Припомняме, че Национална католическа федерация „Каритас България“ е българска неправителствена организация, осъществяваща социална дейност в България от 1993 г. Като структура на Католическата църква, „Каритас“ поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията на света“, които живеят в бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа, така че да могат да живеят достойно. Професионалните грижи в дома, предоставени с внимание и разбиране, са най-силният двигател на желанието за живот и пътят към достойно изживяване на старините.

В днешната дискусия участваха редица представители на държавната и местна власт, както и на академичната общност. Сред тях бяха председателят на Общинския съвет академик Христо Белоев, ректорът на Русенския университет проф. д-р Пламен Кангалов, а също и изпълнителният директор на „Каритас Русе“ Стефан Марков.

Академик Белоев определи събитието като значимо и посочи, че за нашия град е много важно да имаме създадена много добра среда за възрастните хора. „Грижата за по-възрастните и тези, които имат специални потребности ще е нещо много важно занапред и ще трябва да се реши от обществото“, каза председателят на Общинския съвет. Той изрази надежда днешната среща да даде отправни точки за бъдещи дейности в тази сфера. От своя страна ректорът проф. Кангалов сподели, че е радостен, че в Русенския университет има студенти и преподаватели, които са се посветели на подобна дейност. Той бе категоричен, че винаги ще подкрепя реализирането на такива инициативи.

„България е на последно място в ЕС по дълголетие. Проблемът не е толкова в раждаемостта, а в късото живеене и неговото качество“, посочи Стефан Марков, който заяви, че е нужна и нова политика, свързана с домашните грижи. В изказването си той посочи и редица международни практики, както и начините за тяхното финансиране.

Според данни от НСИ средната възраст на населението в област Русе за 2022 г. е 47.4 години при средна за страната 45.2 години. Средната продължителност на предстоящия живот на населението в Русенско през периода 2020 – 2022 г. е 72 години, което е малко повече от средното за страната.

Сподели: