Зам. – областният управител разреши на Кмета на Община Русе да възложи пряко изпълнението на обществен превоз по маршрутно разписание по линия Русе – Свищов

Милена Хинкова – Заместник областен управител на Област Русе в изпълнение функциите на Областен управител съгласно Заповед No3)95)00) 1277/01.11.2013 г. на Областния управител на Област Русе, след като се запознах с данните по преписка No 08)01)80/28.10.2013 г. на Областна администрация Русе, във връзка с писмо рег. No06)00)12/05.10.2012 г. на Изп. директор на ИА „Автомобилна администрация” и писмо с правила рег. No10)03)167/05 .10.2012 г. на Зам. министъра на транспорта, инф. …

Код на новината : *120171.html

    

Сподели: