Зам. - председателят на сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ Петър Цветанов посети Русе

Зам. – председателят на сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ Петър Цветанов посети Русе

Зам. – председателят на сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ Петър Цветанов посети Русе и извърши мониторинг на работата на здравния медиатор в общината. Представена бе работата на медиатора на терен, като бяха посетени няколко адреса в кв. „Средна кула“. Работното посещение бе част от инициативите на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ и цели подкрепа и обмяна на опит, както и събиране на статистическа информация на място за целевите групи, осигуреност и  приоритети в дейността на здравните медиатори.

Сподели: