Записват за участие в конкурса-рецитал „За да я има България“ 2018 на 3 март в Русе

Конкурс-рецитал „За да я има България“ 2018 ще се състои в Пленарна зала на Община Русе на 3 март от 9 часа. Целите му са:

– Да се съхрани и популяризира българската поезия и българското национално самочувствие в младите хора;

– Да се стимулира интереса на все повече младежи към българската поезия и българските автори;
Условия:
– До участие се допускат желаещите кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента;
– Организаторите си запазват правата за снимане и излъчване на изявите;
– До участие се допускат желаещите от всички училища в русенска област;
– Организаторите осигуряват наградите за участниците;
Конкурс – рецитал „За да я има България” е конкурс за индивидуални изпълнители на произведения от български автори. Той е посветен на националния празник 3 март. Оценяването ще се извърши в две направления:

1. Възрожденска поезия – автори и произведения или откъси от произведения от периода на българското Възраждане

2. Следвъзрожденска и съвременна българска поезия – автори и произведения или откъси от произведения, които изключват горния период

За всяко от направленията има отделно класиране.

– Възрастови групи: (и за двете направления)

– I-ва възрастова група – от I-ви до IV-ти клас
– II-ра възрастова група – от V-ти до VIII-ми клас
– III-та възрастова група – от IX-ти до XII-ти клас

– Времетраене

– I-ва възрастова група – до 5 минути
– ІI-ра възрастова група – до 5 минути
– III-та възрастова група – до 7 минути

Жури и награди:

– Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.
– Журито ще присъди награди и в двете направления на конкурса, както следва:
I-ва възр. група (Възрожденска поезия) – I, II, III място
II-ра възр. група (Възрожденска поезия) – I, II, III място
III-та възр. група (Възрожденска поезия) – I, II, III място

I-ва възр. група (Съвременна българска поезия) – I, II, III място
II-ра възр. група (Съвременна българска поезия) – I, II, III място
III-та възр. група (Съвременна българска поезия) – I, II, III място

– Всички участници ще получат дипломи за участие.

При записване на желаещите кандидати за участие, ще се изисква следната информация:
– Име, презиме, фамилия
– Учебно заведение, клас
– Телефон за контакт
– Име на произведението и автор. Направлението, в което ще участва ученикът и времетраене на изпълнението.
– Имена и телефон за контакт на учителя, който подготвя участника /ако има такъв/
– Участниците се записват във възрастовата група по ред на подадена заявка за участие
– Списъците с всички участници ще бъдат изложени на входа на Пленарна зала
– При неявяване на участник, конкурсът продължава със следващия участник в списъка.
– Заявки се приемат до 12 часа на последния работен ден /2.03.2018г./ преди празника 3 март.
*Регистрация на участници в деня на конкурса няма да се извършва!

Имената на победителите ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Общински младежки дом Русе и на сайта www.yc-ruse.org в следобеда на първия работен ден след конкурса.

За контакти и записвания в ОМД – Русе до 02.03.2018г. 12 .00 часа.
e-mail: yc.ruse@gmail.com
Тел: 0879 93 33 70, Общински Младежки Дом
-0897 39 70 92 , Мина Маринова

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"