епидемиологът д-р Ангел Кунчев

Заплахите пред общественото здраве разясни на лекция в Русенския университет епидемиологът д-р Ангел Кунчев

Главният държавен здравен инспектор в Министерство на здравеопазването – д-р Ангел Кунчев представи пред русенски студенти и здравни специалисти лекцията „Съвременни заплахи пред общественото здраве“.

Акцент в презентацията бяха реалните заплахи от големи по мащаб епидемии със сериозни здравни, икономически и социални последици и актуалните промени в имунизационния календар на Република България. Семинарът бе сертифициран и кредитиран от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Преди срещата със здравните специалисти, д-р Кунчев разговаря с ректорското ръководство на Русенския университет. Беше обсъдена необхoдимостта от медицински специалисти в България и бе отчетено, че кадрите, завършили Факултета по обществено здраве и здравни грижи много бързо намират професионална реализация в системата на здравеопазването. Ректорът проф. Велизара Пенчева връчи на д-р Ангел Кунчев благодарствена грамота за подкрепата му в инициативите на университета.

Сподели: