Започват засилени проверки на водачите на електрически тротинетки и велосипеди в Русе

С повишението на температурите и старта на ученическата ваканция започват и проверките на водачи на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) или т. нар. тротинетки, както и на велосипедисти.

Контролът по прилагането на ограниченията, разписани в Наредба №18 на Общински съвет-Русе, се осъществява от съвместни екипи от служители на Общинска полиция и специализираното общинско звено “КООРС“, които извършват ежедневни обходи в града. Ще се следи да не се допуска движението на индивидуални електрически превозни средства в пешеходните зони, както и управление на двуколесни средства по площите, предназначени само за пешеходци. Забраната за Централна градска част и по ул. „Александровска“, регламентирана чрез поставените за това знаци, важи и за водачите на велосипеди, като ще бъде допускано единствено движението на деца до 12-годишна възраст. Съблюдаването на мерките ще бъде подпомогнато в значителна степен и от системата за видеонаблюдение, която работи в непрекъснат 24-часов режим.

Припомняме, че водачите на индивидуални електрически превозни средства трябва да се движат по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – възможно най-близо до дясната граница на платното за движение; да карат с включени светлини вечер; да ползват каска, ако са под 18 години. Забранено е да се движат по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 км/ч., както и да се движат в зони, обозначени с пътен знак В9 – „Забранено е влизането на велосипеди“. Водачите на тротинетки не бива да развиват скорост по-висока от 25 км/ч. За нарушителите на пътя, управляващи тротинетки, както и велосипеди, глобата за превишена скорост е 50 лева. Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е шестнадесет години – по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 км/ч., и четиринадесет години – само по велосипедни алеи.

В тъмните часове на денонощието или при намалена видимост водачите на индивидуално електрическо превозно средство трябва да използват задължително светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, както и да се движат с изправна спирачна система.

В рамките на седмица общинските служители по сигурността и охраната ще предупреждават водачите на двуколесни превозни средства, след което, при нарушаване на ограниченията, ще се прилагат предвидените в закона санкции.

Сподели: