паркинг блок 131 здравец

Започва вторият етап от благоустрояването на междублоковото пространство на бл. 131 и бл.133

Време за прочитане: < 1 мин.

През отминаващата седмица е създадена е необходимата организация за откриване на строителна площадка на:

  • 7 обекта за изграждане на улично осветление на територията на Община Русе;
  • 1 обект за благоустрояване на междублоковото пространство на бл. 131 и бл.133, ул. „Юндола“, кв. „Здравец“, включително и изграждане на осветление и паркинг – етап II.

Възложено е събарянето на една сграда, общинска собственост, неотговаряща на изискванията на действащото законодателство и определена като опасна за здравето и живота на гражданите, негодна за обитаване и застрашена от самосрутване.

През отчетния период са издадени 21 разрешения за строеж.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня