Започва вторият етап от въздушното третиране срещу комари в Община Гюргево

Започва третият етап от въздушното третиране срещу комари в Община Гюргево

От 16 до 26 август ще продължи третият етап от въздушното третиране срещу комари в Община Гюргево. То ще обхване територия от близо 1500 хектара. Пръскането се извършва от 6:00 до 10.30 часа всяка сутрин, както и от 19 до 21 часа вечер. Използва се препаратът SOLFAC TRIO EC 200 с активно вещество CYPERMETHRIN 47,89 g/l (5%). TETRAMETHIN 23,69 g/l (2,5%) și PIPERONIL BUTOXID 115,88 g/l (12,5% , одобрени от Министерството на здравеопазването.

След това ще се проведе наземно третиране с препарата PESTSTOP PERM 25 CS с активно вещество PERMETRINĂ 250 g/l (23,6%).

В посочения период собствениците на пчелни семейства трябва да предприемат мерки за опазването им!

Сподели:

Още новини от деня