котовск данъчно община русе

Започва газифициране на административната сграда на Община Русе на ул. „Котовск“

Тази седмица бяха сключени договори за няколко обекта на територията на община Русе:

  • за газифициране на административната сграда на Община Русе на ул.“Котовск“ № 2;
  • за проектиране, доставки и строително-монтажни работи на обект: “Подмяна на отоплителен котел и газова горелка“ за ДГ „Синчец“ в кв. „Средна кула“;
  • за газифициране на физкултурния салон на бившата гимназия по зърнопроизводство „Проф. д-р Асен Златаров“, където се помещава Боксов клуб „Русе“.

През отчетния период служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършили 10 проверки  по сигнали от граждани за незаконно строителство, за които има съставени протоколи. Изготвен е един констативен акт за установяване на незаконен строеж, който е в процес на връчване на заинтересованите лица. През изминалата седмица са издадени общо 17 разрешения за строеж. 

Сподели: