Предстои наземно пръскане срещу кърлежи и комари в Гюргево

Започва есенната дезакаризация в Русе

На територията на община Русе ще се проведе есенна дезакаризация на зелените площи срещу кърлежи и бълхи по следния график:

  • 27 септември от 6 до 08:30 ч.  на територията на гр. Мартен, с. Сандрово, с. Николово и Лесопарк „Липник“;
  • 28 септември. от 6 до 08:30 ч.  на територията на с. Червена вода, с. Ново село, с. Тетово, с. Долно Абланово, с. Просена и с. Хотанца;
  • 29 септември от 6 до 08:30 ч.  на територията на гр. Русе;
  • 30 септември от 6 до 08:30 ч.  на територията на с. Басарбово, кв. „Средна кула“, кв. „Долапите“, кв. „Образцов чифлик“ и с.о. „ДЗС“;
  • 3 октомври. от 6 до 08:30 ч.  на територията на с. Семерджиево, с. Ястребово и с. Бъзън;
  • 4 октомври от 6 до 08:30 ч.  на територията на гр. Русе;
  • 5 октомври от 6 до 08:30 ч.  на територията на гр. Русе.

При неблагоприятни метеорологични условия третирането ще се отложи за следващия подходящ ден.

Обработката ще се извърши с препарат “Айкън 10 КС”.

Той е безвреден за хора и животни поради ниската концентрация на разтвора, но като допълнителни превантивни мерки се призовават гражданите да не навлизат в пръсканите площи следващите 24 часа.

Сподели: