График за миене на пътни платна и тротоари на територията на град Русе

Започва миенето на улиците и булевардите в Русе

Стартират дейностите по механизирано миене на улиците и булевардите в Русе.

Тази седмица ще бъдат обхванати ул. „Мидия-Енос“ и булевардите „Цар Освободител“ и „Съединение“.

 Изпълнението е възложено на „НЕЛСЕН ЧИСТОТА“ ЕООД във връзка с договор с предмет „Обществена хигиена, снегопочистване и зимно поддържане на териториите за обществено ползване на град Русе“, сключен на 1 април тази година.

Предстои издаване на разрешително за водовземане от регистрираните вече сондажни кладенци, собственост на Община Русе. С използването им ще се постигне намаляване на разходите за миене и поливане на тревните площи в града.

сн. Архив

Сподели: