Започва нов проект „Културна екосистема. Човек и природа – музейни образователни модули“ на РИМ - Русе

Започва нов проект „Културна екосистема. Човек и природа – музейни образователни модули“ на РИМ – Русе

Деца ще изучават формите на наследство, чрез опознаване на музейните експозиции. Това предвижда новият проект на Регионален исторически музей – Русе „Културна екосистема. Човек и природа – музейни образователни модули“, който ще се реализира през настоящата година с помощта на Министерството на културата. Във фокуса на проектното предложение попада Екомузеят и неговите експонати. Те ще бъдат представени на подрастващите посредством специално разработени образователни модули, които оформят годишен цикъл от събития, обхващащи четирите сезона от годината.

Зимата е представена с темата за „ледената епоха“ и изчезналите животински видове. В рамките на предвидения уъркшоп децата ще имат възможност да се докоснат до фигури на мамут и мастодонт, както и да сглобят иглу от макети на мамутски кости. Модул „Пролет“ се фокусира върху отбелязването на Международен ден на птиците. Посредством различни игри с макети на крака на водоплаващи и водогазещи птици в зала „Блатна екосистема“ на Екомузея, момчетата и момичетата ще научат повече за особеностите и начина на живот на двата вида. Акцентът в образователен модул „Лятото“ попада върху рибите и риболова, защитените и забранени видове. В уъркшопа, посветен на Деня на река Дунав, подрастващите ще се запознаят с видовете дунавски риби, чрез специално създадени макети. Раздел „Есен“ е посветен на прилепите и техните местообитания. В Нощта на прилепите малките гости на музея ще преминат през сензорен тунел, в който ще разберат как се ориентират в тъмното бозайниците и с какво се хранят, ще се включат в тематични игри и занимания. Паралелно с провеждането на заложените практически дейности, ще бъде издадено и учебно помагало, в което са описани разработените вече образователни модули. Така те ще се използват и в следващи музейни занятия – предпоставка за създаване на активна музейна публика.

Проектът „Културна екосистема. Музейни образователни модули“ има за цел получаване на знания у подрастващите по указаните теми и провокиране траен интерес към природните дадености, както и разбиране на взаимовръзката Човек-Природа. Практическите занимания, сензорните елементи, адаптираните беседи и досегът с експонатите, създават условия за адекватно възприемане, осмисляне и интерпретиране на наследството.

Проектът „Културна екосистема. Музейни образователни модули“ на русенския музей ще има изнесени занимания в Историческите музеи в Свищов и Тутракан.

Сподели: