Започва обновяването на гюргевския парк "Звънари"

Започва обновяването на гюргевския парк „Звънари“

Започва обновяването на гюргевския парк „Звънари“. Служители на дружеството „Обществени услуги Гюргево“ започна ремонта на осветлението в района. За целта се подменя изцяло ел. мрежа между ел. стълбове, монтират се нови елементи в самите стълбове, извършват се заваръчни работи за укрепването на старите стълбове и боядисването им. Полагат се нови кабели между стълбовете. След завършването на тези дейности служители на дружеството „Местни услуги Гюргево“ ще сложат нова паркова мебел, ще се ремонтират детските площадки и ще се засадят нови дървета и храсти. Крайният срок е 15 април 2024 година.

Сподели: