Започва общински проект за подобряване условията в зона "Истру" в Гюргево

Започва общински проект за подобряване условията в зона „Истру“ в Гюргево

Кметът Адриан Ангелеску подписа на 11 февруари 2021 г договор за финансиране на проект ′′Местно развитие, интегрирано в маргинализираната общност Истру – социална жилищна зона който има стойност 706.663,44 леи. Целите на проекта са насочени към:

– създаване на развито градско пространство;

– обновяване и оформяне на съществуващи зелени площи;

– закупуване на елементи за градска и паркова среда, беседка;

– оборудване с на средата с горепосочените елементи;

– монтаж на системи за видео наблюдение;

– създаване на спортно игрище, фитнес на открито, детски площадки.

Проектът е достъпен чрез ОП Регионално развитие 2014 -2020 година, Приоритетна ос 4 , Подпомагане на устойчивото градско развитие, Инвестиционен приоритет 4.3-Подкрепа за физическа, икономическа и социална регенерация на общностите в неравностойно положение в градските и селските райони,

Конкретна цел е подобряване на физическата, икономическа и социалната среда на маргинализираните общности в общините в Румъния.

Крайният срок за приключване изпълнението на проекта е 31 декември 2021 г.

Сподели: