бебе

Започва приемът на документи по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе

Време за прочитане: 2 мин.

От 1 април започва приемът на документи по Програма  „Асистирана репродукция” (инвитро) на Община Русе.

Той ще продължи до 30 април, като определената комисия излиза с решение в триседмичен срок след крайната дата и уведомява писмено одобрените кандидати. Финансовото подпомагане се осъществява със Заповед на Кмета на Община Русе, издадена въз основа на решение на комисията.

Целевата група, към която е насочена програмата, са двойки (семейство или живеещи във фактическо съжителство) адресно регистрирани с постоянен или настоящ адрес – Община Русе, не по-малко от 3 години, които имат репродуктивни проблеми, отговарящи на утвърдените критерии в програмата.

1.      Административна документация:

•       Заявление до Кмета на Община Русе  – по образец (файл за изтегляне – сайт на Община Русе, меню „За граждани“, раздел „Здравеопазване“, подраздел: Програма „Асистирана репродукция“);

•       Декларация за запознаване с условията на програмата – по образец (файл за изтегляне – сайт на Община Русе, меню „За граждани“, раздел „Здравеопазване“, подраздел: Програма „Асистирана репродукция“);

•       Декларация за съгласие за обработване на лични данни – по образец (файл за изтегляне – сайт на Община Русе, меню „За граждани“, раздел „Здравеопазване“, подраздел: Програма „Асистирана репродукция“) – и за двамата съпрузи/партньори;

•       Документ за доход (за предходните шест месеца) – и за двамата съпрузи/партньори;

•       Декларация за фактическо съжителство (свободен текст).

Информацията за семейно положение се проверява по служебен път.

Информацията за постоянен или настоящ адрес в Община Русе се проверява по служебен път. 

2.      Медицинска документация:

•       Експертно становище (за кандидатстващите по позиция 2 – за процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК);

•       Копие на заповед за одобрение от Националния фонд за асистирана репродукция (за кандидатстващите по позиция 1 – за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК);

•       Eпикриза за оперативна интервенция (лапароскопия или лапаротомия), доказваща обтурация или липса на маточни тръби и/или хистеросалпингография, доказващо същото;

•       Две спермограми – при наличието на мъжки фактор;

•       Една спермограма – при наличието на женски фактор;

•       Набор от медико-диагностични изследвания (копия).

Кандидатстването за включване в програмата ще се извършва само един път в годината – от 01 до 30 април 2021 г.

Необходимите документи за кандидатстване: заявление и декларации (по образец), могат да се получат в Информационен център на Община Русе (пл. „Свобода“ № 6) или на сайта на Община Русе – http://www.ruse-bg.eu/bg/pages/338/index.html.

За повече информация може да се обърнете към експертите от отдел „Здравни дейности” към дирекция „Хуманитарни дейности” при Община Русе, стаи №32 и №36 (ул. „Черно море“ №2);

За справки и информация тел. 082/506 755, 082/506 794 и на GSM 0885/397 831.

Сподели:

Още новини от деня