бебе крака майка

Започва приемът на документи по програма „Асистирана репродукция” на Община Русе

От 1 април 2023 г. започва приемът на документи по Програма „Асистирана репродукция” (инвитро) на Община Русе. Крайният срок е 30.04.2023 г., като входящият номер трябва да е с дата не по-късно от 02.05., тъй като 30.04. и 01.05. са неработни дни.

По програмата могат да кандидатстват семейни двойки (семейство със сключен граждански брак или живеещи във фактическо съжителство) адресно регистрирани с постоянен или настоящ адрес – Община Русе, не по-малко от 3 години, които имат репродуктивни проблеми, отговарящи на утвърдените критерии в програмата.

За кандидатстване по Програма „Асистирана репродукция“ са необходими следните документи:

•        Заявление до кмета на Община Русе  – по образец (файл за изтегляне – сайт на Община Русе, меню „За граждани“, раздел „Здравеопазване“, подраздел: Програма „Асистирана репродукция“);

•        Декларация за запознаване с условията на програмата – по образец (файл за изтегляне – сайт на Община Русе, меню „За граждани“, раздел „Здравеопазване“, подраздел: Програма „Асистирана репродукция“);

•        Декларация за съгласие за обработване на лични данни – по образец.

         Документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Русе, меню „За граждани“, раздел „Здравеопазване“, подраздел: Програма „Асистирана репродукция“). Към тях се прилагат:

•        Документ за доход (за предходните шест месеца) – и за двамата съпрузи/партньори;

•        Декларация за фактическо съжителство (свободен текст) ), ако двойката няма сключен граждански брак.

Необходима е и следната медицинска документация:

•        Експертно становище (за кандидатстващите по позиция 2 – за процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК);

•        Копие на заповед за одобрение от Националния фонд за асистирана репродукция (за кандидатстващите по позиция 1 – за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК);

•        Eпикриза за оперативна интервенция (лапароскопия или лапаротомия), доказваща обтурация или липса на маточни тръби и/или хистеросалпингография, доказващо същото;

•        Две спермограми – при наличието на мъжки фактор;

•        Една спермограма – при наличието на женски фактор;

•        Набор от медико-диагностични изследвания (копия).

Необходимите документи за кандидатстване: заявление и декларации (по образец), могат да се получат в Информационен център на Община Русе (пл. „Свобода“ № 6) или на сайта на Община Русе – https://obshtinaruse.bg/programa-asistirana-reproduktsia.

За повече информация може да се обърнете към експертите от отдел „Здравни дейности” към дирекция „Хуманитарни дейности” при Община Русе, стаи №32 и №36 (ул. „Черно море“ №2);

За справки и информация тел. 082/506 755, 082/506 794 и на GSM 0885/397 831.

Сподели: