бебе крака майка

Започва приемът на документи по програма „Асистирана репродукция” на Община Русе

От 1 до 30 април Община Русе ще приема документи по Програма „Асистирана репродукция” /инвитро/. По нея могат да кандидатстват семейни двойки /със сключен граждански брак или живеещи във фактическо съжителство/, адресно регистрирани с постоянен или настоящ адрес в община Русе не по-малко от 3 години, които имат репродуктивни проблеми, отговарящи на утвърдените критерии в програмата.

За кандидатстване е нужно желаещите да подадат декларация за запознаване с условията на програмата и декларация за съгласие за обработване на лични данни по образец, която се подава и от двамата съпрузи/партньори/. Документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Русе – меню „За граждани“, раздел „Здравеопазване“, подраздел Програма „Асистирана репродукция“).

Към тях се прилага и документ за доход (за предходните шест месеца) – и за двамата съпрузи/партньори и декларация за фактическо съжителство /в свободен текст/, ако двойката няма сключен граждански брак, както и следната медицинска документация:– експертно становище /за кандидатстващите по позиция 2 – за процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК/;- копие на заповед за одобрение от Националния фонд за асистирана репродукция /за кандидатстващите по позиция 1 – за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК/;- епикриза за оперативна интервенция /лапароскопия или лапаротомия/, доказваща обтурация или липса на маточни тръби и/или хистеросалпингография, доказващо същото;- две спермограми – при наличието на мъжки фактор;- една спермограма – при наличието на женски фактор;- набор от медико-диагностични изследвания /копия/.

Необходимите документи за кандидатстване – заявление и декларации /по образец/, могат да се получат в Информационния център на Община Русе /пл. „Свобода“ 6/ или на сайта на Община Русе – http://www.ruse-bg.eu/bg/pages/338/index.html.

За повече информация може да се обърнете към експертите от отдел „Здравни дейности” на Община Русе, стаи 32 и 36 /ул. „Черно море“ 2/. За справки и информация тел. 082/881 755, 082/881 794 и 0885/397 831.

Сподели: