Започва работа по подмяна на площадковия водопровод в подлеза на централна ж. п. гара

Започва работа по подмяна на площадковия водопровод в подлеза на централна ж. п. гара.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Устройство на територията“ през отминаващата седмица.

Продължава изпълнението на обект: „Изграждане на отоплителна инсталация, доставка и монтаж на газови отоплителни котли в сградата на ул. „Княжеска“ №8“, както и дейности по вътрешен ремонт, като към момента се изпълняват демонтажни работи и остъргване на стари бои. При подходящи метеорологични условия ще започне и ремонтът на покрива на сградата.

Извършен е текущ вътрешен ремонт на апартаменти общинска собственост в кварталите „Дружба-3“ и Чародейка- Юг, и на ул. „Борисова“ №63.

Отстранена е авария на тръбопровод в сградата на Дневен център за деца с увреждания „Мечо Пух“.

Извършен е оглед на обект: „Покрив на адм. сграда на община Русе в кв. Долапите“, както и заснемане и КСС на обект: „Авариен ремонт на покрив на адм. сграда на Община Русе в кв. Долапите – ул. „Стремление“ №25“.

Извършен е оглед на обект: „Покрив на общинска двуетажна жилищна сграда – блок 5 в кв. Образцов чифлик“, заснемане и КСС на обект: „Текущ ремонт на покрив на адм. сграда на Община Русе в Образцов чифлик“.

Извършени са 6 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.

Продължат ремонтните дейности по Доходното здание.

Сподели: