Започна раздаването на хиляди хранителни и хигиенни пакети на социалнослаби жители в Гюргево

Започна раздаването на хиляди хранителни и хигиенни пакети на социалнослаби жители в Гюргево

Време за прочитане: < 1 мин.

Община Гюргево посредством дирекция ′′Социално подпомагане′′ – Гюргево получи 2844 пакета с храни и хигиенни материали от Европейския съюз, които ще бъдат раздадени на жители в неравностойно положение. Разпределението се извършва от 4 март за бенефициенти с гарантиран минимален доход (получаващи социална помощ) и бенефициенти със семейни помощи в Рибен пазар от 08:00 до 15:30 часа. Към копието на личната карта на притежателя, бенефициентите на семейни помощи трябва да представят копия от документи за самоличност на членове на семейството, а именно акт за раждане или лична карта. От 15 март започва раздаването на пакети за хора с тежки увреждания (първа и втора степен). Локацията и часовата рамка остават непроменени, а бенефициентите трябва да се представят с копие от удостоверението за увреждане.

Сподели:

Още новини от деня