Започва широко обществено обсъждане на проект за създаване на веломаршрут в транграничния район по протежението на река Дунав между България и Румъния

Започва широко обществено обсъждане на проект за създаване на веломаршрут в транграничния район по протежението на река Дунав между България и Румъния

Започва широко обществено обсъждане на проект за създаване на веломаршрут в транграничния район по протежението на река Дунав между България и Румъния. Това бе обявено по време на среща между институции и неправителствения сектор от двете страни, в която участваха и представители на Областна администрация – Русе. Очакванията са до 2029-а да се изградят около 200 километра специална колоездачна инфраструктура, като тя да бъде ползвана от поне 5000 души годишно. Фокус ще бъде поставен и върху развитието на културния туризъм. Сред заложените индикаторите е предвидена и подкрепа за общо 18 културни и туристически обекти, като не по-малко внимание ще бъде обърнато и съпътстващата инфраструктура. Всичко това би трябвало да се случи чрез финансиране по програмата за сътрудничество между България и Румъния – Interreg VI-A. На практика целта е доизграждане на Евровело маршрут 6, който ще допринесе за развитието на граничната зона чрез многосекторни интервенции. Велосипедният маршрут има значителен потенциал за привличане на нови посетители и за създаване и консолидиране на марка за региона като цялостно наследство. Според областния управител Анатоли Станев разработването на проекти в тази сфера ще има цялостно положително въздействие върху хората от трансграничната зона. „Считам, че по този начин ще се постигне интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, като фокус ще бъде поставен и върху устойчивия туризъм и сигурността в района“, коментира Станев. Освен това според него така ще се подпомогне дребния и среден бизнес в пограничните райони на двете държави. Припомняме, че по последни данни страната ни е сред първите външнотърговски партньори на Румъния. По неокончателни данни стокообменът за 2022-а е достигнал 7,5 милиарда евро, което е с над 10% повече спрямо 2021 година. Същевременно преди дни стана ясно, че през следващите 5 години ще бъдат осигурени над 200 милона евро за развитието на трансграничното сътрудничество между двете държави в почти всички сфери от обществения живот.

При разработването на проектите, акцентът ще бъде поставен върху развитието на необходимата велосипедна инфраструктура, включително на мерките за безопасност, както и на изграждането на пунктове за първа помощ и обслужване. Приоритет ще се дава на проектни идеи, осигуряващи връзка с туристически атракции – културни обекти, обекти на природното наследство и с други транспортни средства. Изграждането на нова инфраструктура, реконструкцията или модернизацията на съответните пътни участъци също ще бъде на фокус. С оглед на спазването на стандартите, свързани със системите за пътна сигнализация и/или допълнително развитие на инфраструктурата, предназначена за велосипедисти и пешеходци, ще могат да се изграждат дори тунели, обходни пътища, мостове, надлези, пътеки и защитени велосипедни алеи. Препоръчително е и осигуряването на ефективни връзки и достъп до и от други транспортни средства, включително пристанища и железопътни гари чрез адаптиране на инфраструктурата, както и осигуряване на подходящи условия за настаняване, изхранване, а също и създаване на зони за почивка и отдих. Не по-малко внимание ще бъде отделено и на осигуряването на адекватна комуникация и информация, онлайн и по маршрута, включително разработването на мобилни приложения за велосипедисти. Обмисля се и насърчаването на инвестиции в икономическата конкурентоспособност на местния бизнес, включително, но не само: изграждане/модернизиране на производствени съоръжения, доставка на съответното оборудване и преминаване към по-широка употреба на цифрови технологии. Ще се работи и за създаването на общи продукти и услуги за историческо, природно и културно наследство, разширяване и подобряване на услугите, насочване към нови пазари и създаване на работни места в трансграничния район, включително чрез създаване на място и онлайн магазини, особено за традиционни/местни продукти /местна храна, хляб, вино, сирене, роза, лавандула, мед и др./.

Сподели: