Започна изпълнението на вътрешен ремонт в ДГ „Иглика“ и приключи ремонтът на ДГ „Звездица“

През отчетния период започна изпълнението на вътрешен ремонт в ДГ „Иглика“ и приключи ремонтът на ДГ „Звездица“. Извършено е преустройство и освежаване на помещенията, където се подготвя храната за децата. Изпълнена е фаянсова облицовка по стените, подменени са шкафове и ВиК инсталацията. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за периода.

Приключиха дейностите на обект: „Надграждане на съществуваща газова инсталация с газов котел и бойлер“ в сградата на Детска ясла №12.

Обновена е детска площадка в гр. Мартен.

Сподели: