министерство на младежта и спорта

Започна изпълнението на проект „Спорт срещу агресията и зависимостите – да се справим заедно отново“

министерство на младежта и спорта

На 06.06.2019 г. започна изпълнението на проект „Спорт срещу агресията и зависимостите – да се справим заедно отново, Договор № 25-00-47/06.06.2019 г., по програма „Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта 2019 година “, направление „Активизирай младите“ на Министерство на младежта и спорта с Бенефициент: Фондация „ Устойчиво развитие Русе“.

Целта на проекта е ангажиране на 72 средношколци на възраст от 15-19 г. от различни средни училища в гр. Русе и 72 студенти на възраст от 19-25 г. от двете висше училища в града със спортни занимания по канго джъмпинг и табата.

Дейностите по проекта включват освен спортните занимания по канго джъмпинг и табата и интерактивни обучения за формиране на компетенции за разпознаване на видове зависимости, на рискови фактори, водещи до зависимости и прояви на агресия и за овладяване на рискови ситуации.

Важна дейност по проекта е разширяване на създадената доброволческа мрежа „Да се справим заедно с агресията и зависимостите!”.

За контакти: Фондация ”Устойчиво развитие Русе”, e-mail: fur.ruse@gmail.com, тел. 082/520 056, 0888 596 160

Сподели:

Още новини от деня