header preslava2020

Започна изпълнението на проект „Човекът до теб-човек като теб. Подкрепа за трудова и социална интеграция“ на Фондация „ Устойчиво развитие Русе“

Време за прочитане: < 1 мин.
header preslava2020

На 15.07.2019 г. започна изпълнението на проект „Човекът до теб-човек като теб. Подкрепа за трудова и социална интеграция“, Договор № BG05M90P001-2.032-0057-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с Бенефициент: Фондация „ Устойчиво развитие Русе“.

          Целта на проекта е създаване на условия за активно социално включване в пазара на труда на 42 бенефициенти—безработни и неактивни с увреждания, лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството—деца и деца с увреждания и в риск от град Русе.

          Основните дейностите по проекта включват предоставяне на мотивационна, психологическа подкрепа и услуги по заетостта за интеграция/ реинтеграция в пазара на труда на 24 безработни и неактивни лица с увреждания и на 9 лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството-деца. 9 деца с увреждания ще бъдат включени в комплексни мерки за преодоляване на рисковете от социална изолация чрез повишаване капацитета им за интегриране в общността. Ще бъдат реализирани инициативи и информационни кампании за популяризиране на потенциала и позитивната роля на хората с увреждания сред работодателите от гр. Русе и местната общност;

          Общата стойност на проекта  е 196 556, 50 лв., от които Европейско съфинансиране 167 073, 03 лв. и Национално съфинансиране 29 483, 47 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

––––– www.eufunds.bg––––

Договор  за БФП № BG05M90P001 -2.032-0057-C01  „Човекът до теб-човек като теб. Подкрепа за трудова и социална интеграция“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Сподели:

Още новини от деня