Започна инициатива за партньорство с родители на деца от детска градина „Снежанка“

Започна инициатива за партньорство с родители на деца от детска градина „Снежанка“

Започна инициатива за партньорство с родители на деца от детска градина „Снежанка“.

Взаимодействието се провежда поетапно чрез информационно-образователни срещи, тренинги, практикуми и ателиета. Целта е да се подпомогне менталното развитие, емоционалната интелигентност на възпитаниците на детската градина, с участието на специалисти и родители. Екипната работа ще заложи възможности за превенция на агресията и проследяване на различни параметри от детското развитие и динамиката в когнитивно, емоционално и адаптивно развитие на децата със СОП (специални образователни потребности).

Първата среща се проведе в трета група във филиала на ДГ „Снежанка 2“. Психологът д-р Елка Русинова представи на родителите информацията за методиките, практическите дейности и формите на взаимодействие с детските групи. На срещата гостува още г-жа Камелия Крумова – главен учител, която представи механизмите за справяне с агресията и подкрепи инициативата за партньорство. Г-жа Десислава Митева – председател на клуб „Инициативни родители“, сподели впечатления от консултативни срещи за трудностите при общуване, справяне със стреса и др. Г-жа Анета Димитрова и г-жа Албена Стоянова – детски учители в групата, подариха на родителите свитъци с примерни вариативни техники за използване при взаимодействие с децата от предучилищна възраст.

Родителите изказаха благодарност за поканата за партньорство и участваха активно с предложения за бъдещи общи дейности.

Инициативата прие визия за полезност, креативност и иновативност за детското развитие и партньорската екипна взаимопомощ.

Сподели:

Още новини от деня