Жилфонд-1

Започна кампанията за текущи ремонти на най – остарелите и амортизирани с времето апартаменти на ОП „Управление на общински имоти“

Започна кампанията за текущи ремонти на най – остарелите и амортизирани с времето апартаменти на ОП „Управление на общински имоти“. В момента се извършват дейности в апартамент в блок 119, вх. 3, ет. 4 в „Чародейка“.

Приключи ремонтът на присъединителния топлопровод, захранващ сградата на комплекс Дунав на ул. „Околчица“ 12.

През отчетния период от служителите на отдела са извършени 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.

Издаден е един констативен акт за незаконен строеж и две заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Строителство и устройство на територията“ през отминаващата седмица.

Сподели: