Подаръци за първокласниците от Българско средно училище „ Д-р Петър Берон” в Прага

Започна кампанията по приема на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година в училищата от област Русе

На 23 май стартира кампанията по приема на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година в училищата от област Русе. Той се осъществява съгласно изискванията на  Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 43 от цитираната наредба за реализиране на приема в първи клас за населените места с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват.

За гр. Русе

Правилата за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година в общинските училища в град Русе са приети с Решение №808 от 22.03.2018 г., изменено и допълнено с Решение №1098, прието с Протокол № 72 от 21.03.2019 г. на Общински съвет Русе. Критериите за прием в първи клас, графикът на дейностите и районирането на всички училища на територията на град  Русе можете да намерите тук. Кандидатстването ще се извършва чрез електронна платформа, достъпът до която може да осъществите чрез електронната страница на Община Русе. Ето и подробен график за приема – https://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Obrazovanie/Priem%20v%20parvi%20klas/Grafik%20na%20deinostite%202019.pdf

Днес бяха оповестени първите резултати от класирането – https://school.ruse-bg.eu/rating

Обръщаме Ви внимание, че подробна информация за приема на ученици  в първи клас за всяко отделно училище  в град  Русе можете да намерите на неговата електронна страница.

НУИ “Проф. Веселин Стоянов“ – гр. Русе приема и записва ученици в първи клас по различна процедура, за която може да се информиране от сайта на училището.

Приемът в първи клас в общински училища, които са единствени в населеното място, се определя със заповед на директора на училището.

1045 първокласници, което е 96 % от всички първолаци, бяха класирани след първото електронно класиране в Русе за отминалата учебна година.

По данни на Община Русе, броят на децата, които тръгват на училище намалява с всяка изминала година. Причината за това е преместване в друг град или държава на семействата.

През тази учебна година първокласниците за първи път ще бъдат под 1000.

Сподели:

Още новини от деня