РИОСВ Русе

Започна контролна проверка на Община Русе от РИОСВ – Русе за установяване изпълнението на условията на издаденото и комплексно разрешително на регионалното депо

Започна контролна проверка на Община Русе от РИОСВ – Русе за установяване изпълнението на условията на издаденото и комплексно разрешително на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци от общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, като се очаква контролният орган да се произнесе.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Комунални дейности“ през отминаващата седмица.

Извършени са съвместна проверки с РИОСВ – Русе относно чистотата на територията на Община Русе, като не бяха установени нарушения.

Сподели: