Започна курсът за вътрешни одитори по международния стандарт ISO 19011:2011 в Русенския университет

Започна курсът за вътрешни одитори по международния стандарт ISO 19011:2011 в Русенския университет, за който от висшето училище вече информираха. Стана ясно, че в двудневното обучение са обхванати 30 представители на университета, които в рамките на 16 учебни часа ще преминат програмата на проф. д.т.н. Георги Тасев, председател на „Съюза на специалистите по качество в България“ (ССКБ). Стремежът на университета е да има добре подготвени одитори за оценяване на системите от дейности …

Код на новината : *120277.html

    

Сподели: