Започна монтажът на ледената пързалка в Русе

Започна монтажът на ледената пързалка в Русе

Време за прочитане: 2 мин.

Започна изграждането на външна мобилна ледена пързалка на площад „Света Троица“ пред сухия фонтан. Тя ще функционира от 15.11.2018 г. до 15.02.2019 г.

Община Русе проведе процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител по договор с предмет: „Доставка чрез наем, монтаж, техническа поддръжка и демонтаж на външна мобилна ледена пързалка в гр. Русе“, като организацията по обслужване на изграденото съоръжение, както и по предоставяне на самата услуга – ползване на ледена пързалка и реализация на приходите от същата, ще бъде възложена на ОП „Русе арт“.

При формирането на цените на услугите са взети предвид всички разходи по наемането, техническата поддръжка на пързалката; придобиване на контейнер /мобилен фургон за каса и гардероб/; материали /рафтове за кънките, работно облекло, прожектори за осветление, закупуване на касов апарат и други/, външни услуги /нощна охрана, постоянно медицинско обслужване по време на работа на пързалката, санитарни химически помещения/, консумативи /ел. енергия и вода/ и други, като застраховка „Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия“, разходи за заплати и възнаграждения на персонал и др.

Формирането на цената е обусловено от пазарната ситуация към настоящия момент, като са взети предвид и цените на същата услуга, предлагани в останалите областни градове.

Предвидени са единични цени за ползване на пързалката, които са съобразени с възрастта на посетителите, цена за наем на кънки, предложени са абонаменти, в зависимост от възрастта на посетителите. Има и цена за групови посещения, както и цена за наем на пързалката за организирани прояви.

Стандартната цена за ползване на ледена пързалка за посетители е 5,00 лева за час и наем на кънки – 2,00 лева за час или общо, цената на услугата за един час е 7,00 лева.

За деца и ученици, предлаганата цена е с 40% по-ниска от стандартната цена, т.е. входен билет – 3,00 лева, наем на кънки – 2,00 лева или общо 5,00 лева цена за услугата за един час. Намалението се ползва, след представяне на удостоверителен документ.

Има два вида предплатени абонаменти /с 20% намаление/ за 10 броя посещения по 1 час, включваща входен билет и наем на кънки:

– абонамент за деца и ученици – 40, 00 лева за 10 посещения на човек.
– абонамент за посетители – 56,00 лева за 10 посещения на човек.

Друг вид услуга е „Цена за групови посещения“ /над 6 човека/, включваща входен билет и наем на кънки, без възрастови ограничения – 5, 00 лева на час на човек.

За организиране на прояви /партита, рождени дни и други/, е определена цена за наем на цялата пързалка за 1 час с 30% намаление – 350,00 лева на час, включваща наем пързалка и ползване на кънки.

Сподели:

Още новини от деня