нов трафопост мартен 3

Започна монтаж на нова възлова подстанция, която ще реши проблема с прекъсване на ел. захранването в Мартен и Сандрово

Днес, 27.09.2018 г., ЕРП Север достави компактната възлова станция Изток на площадката, преназначена за нейното инсталиране. Общата стойност на инвестицията в обекта възлиза на 400 000 лв. Изграждането на новата възлова станция Изток – Русе е планирано и заложено в Инвестиционната програма на Електроразпределение Север АД за 2018 г. и ще бъде завършена до края на ноември. Към настоящия момент са финализирани изискуемите по закон проектно-инженерни работи по новото съоръжение.

Новата възлова станция ще осигури устойчива работа на електропроводите, захранващи с електричество град Мартен, селата Сандрово и Николово, и района. Ще бъдат намалени до минимум рисковете от възникване на смущения в електрозахранването. Съоръжението е оборудвано с най-съвременен клас елегазови прекъсвачи и модерна система за дистанционно управление, което ще позволи да се намали до минимум времето, необходимо за ремонтни работи и обслужване на електроразпределителната мрежа.

Със завършването на възлова станция Изток инвестициите на ЕРП Север в района на Мартен през периода 2016 – 2018 година ще възлязат на повече от 600 000 лева.

подстанция за мартен
На снимката (от ляво надясно): Валентин Колев, зам.-областен управител на област Русе Пламен Стоилов, кмет на град Русе Николай Николов, председател на УС на ЕРП Север Димо Тонев, кмет на град Мартен

Електроразпределение Север АД работи в тясно сътрудничество община Русе и кмета на град Мартен както за подобряване на електрозахранването в града,  така и за ограничаване на кражбите в района и поддръжка на съоръженията в района. От 11 октомври дружеството започва изпълнението на цялостна програма за подмяна на проводници и рехабилитация на мрежата ниско напрежение в град Мартен. Компанията има изградена дългосрочна визия за развитието на електроенергийната структура в района на град Мартен, залегнала в инвестиционния план на дружеството за 2019 – 2023 г.

Новата подстаниция се намира на границата на имота на предприятието МВМ Металуърк в Индустриален парк – Русе. Предстои свързването на подстанцията с три далекопровода, които се виждат в полето югоизточно зад сградата на завода.

Преди 2 седмици над 300 жители на град Мартен излязоха на протест и блокираха главния път между Русе и Силистра. Причината за тези действия е постоянното прекъсване на електрозахранването в населеното място, което се случва без предупреждение и води до изгарянето и повредата на множество електроуреди.

нов трафопост мартен 3

нов трафопост мартен 2

Сподели: