Започна набирането на кандидати за ваучър схема за млади стартиращи предприемачи

Започна кандидатстването по ваучър схема за млади стартиращи предприемачи, желаещи да развият бизнес идеята си за кандидатстване пред акселераторски програми.

Ваучър схемата, управлявана от Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия-  Русе, ще предостави менторски услуги на максимум 5 иновативни бизнес идеи на млади предприемачи с цел подготовката им за кандидатстване пред акселераторски програми. Освен менторските услуги, схемата включва и безплатна подготовка на демо видео на бизнес идеята, изисквано от много акселераторски програми в процеса на кандидатстване, както и участие в демо събитие пред представители на акселераторски програми в Гърция през декември за трите най-добри бизнес идеи.

Схемата стартира едновременно в България, Гърция и Сърбия и е финансирана от Дунавския фонд за стратегически проекти (DSPF) с подкрепата на Европейския парламент и градската управа на Виена.
Изграден е и онлайн инструмент за самооценка, който е в подкрепа на развитието на бизнес идеята на млади предприемачи, както и е събрана информация за условията на различни акселераторски програми, отворени за млади хора от България.

Условията и документите за кандидатстване по ваучър схемата и инструмента за самооценка могат да бъдат намерени на следния линк: https://accel.smebg.net/voucher_scheme/

Краен срок за кандидатстване: 30.08.2018

За контакти: Христина Каспарян
e-mail: christi@smebg.net

Сподели:

Още новини от деня