русе център

Започна набирането на проектни предложения по програма „Култура“ на Община Русе за 2023 година

Община Русе обявява конкурс за финансиране на проектни предложения в областта на изкуствата и културата в две основни направления:

•         Международни фестивали в областта на изкуствата (максимален размер на финансиране 12 000 лв.);

•         Творчески проекти в областта на изкуствата и културата (максимален размер на финансиране 5 000 лв.).

През 2023 г. по предложение на Обществения съвет за култура при Община Русе Общинският съвет прие някои изменения в правилника на Програма „Култура“.

Променен бе срокът за обявяването й – не по-късно от края на февруари на текущата година. По този начин културните оператори ще имат достатъчно време за реализиране на своите проектни дейности. Така ще се избегне изчакването на приема на републиканския бюджет, който тази година също ще се забави. Крайният срок за отчитане на дейността по програмата също е променен – от 10 декември на 1 декември.

Максималният размер за финансиране на малките творчески проекти се увеличава от 4000 на 5000 лв. Промяна има и в размера на собствения принос на кандидатстващите организации – от 30% той става 20%.

Новият правилник ще позволи на желаещите да участват в програмата с проекти с бюджет до 2000 лв. да бъдат освободени от собствено съфинансиране.

Кандидатите, които получават средна оценка под 50% от максимално допустимия брой точки, отпадат от класирането. До момента този процент бе 30.

Ежегодно Програма „Култура“ на Община Русе подкрепя русенската  общественост в създаването на културни продукти. През изминалата година в рамките на програмата са финансирани 28 проекта на културни организации от публичния, частния и неправителствения сектор на обща стойност 110 000 лв.

Крайният срок за участие в конкурсната програма е 30 март, като документите следва да се депозират в Деловодството на Община Русе. Съгласно правилника на Програма „Култура“ е възможно документи за кандидатстване да се изпращат и по електронен път на е-мейл [email protected], като задължителното изискване е наличието на електронен подпис.

Необходимите документи за кандидатстване и правилникът на Програма „Култура“ са публикувани на сайта на Община Русе в раздел „Култура“ на следния линк: https://obshtinaruse.bg/programa-kultura.

Информационен ден, разясняващ условията за кандидатстване, ще се проведе на 7 март от 11 ч. в зала „Култура“ (ул. „Цариброд“ №3).

Сподели: