Започна обновяването на Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“

Започна обновяването на Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“

Заместник областният управител на Русе Детелина Ачева участва в церемония по полагане на символична първа копка за ремонта на Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“. В приветствието си към директора Стефка Мънгова тя отбеляза, че инвестициите в подобряването на образователната инфраструктура са предпоставка за развитието на една по-добра учебна среда, която е значително по-мотивираща както за учениците, така и за учителите.

„Безспорно по-модерната и уютна учебна стая е в подкрепа на образователния процес, защото в нея учениците и преподавателите се чувстват по-сигурни. Осигуряването на условия за обучение, отговарящи на европейските стандарти, са реалният показател за това към какво се стремим като общество. Сигурно е, че щом съумяваме да направим правилните инвестиции в образователния сектор, сме разбрали значението на младото поколение за развитието на страната“, каза заместник областният управител. Ачева посочи още, че не трябва да забравяме, че инвестициите в образованието не се изразяват само в обновяването на сградния фонд, а най-вече в развитието на иновациите и мотивирането на учителите да останат в системата, независимо от предизвикателствата пред тях. Заместник областният управител заяви, че адмирира реализирането на подобни проекти, които имат ясна визия и цел и вярвам, че държавната политика ще продължи да бъде насочена в тази сфера. „Успех при реализацията на проекта! На добър час! Надявам се, че повече ученици ще разберат ролята на професионалното образование за тяхната последваща реализация и ще направят верния избор“, допълни Ачева.

Сред гостите на събитието бяха началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев, заместник-кметът по хуманитарни дейности Енчо Енчев, както и заместник-ректорът по развитие, координация и продължаващо обучение на Русенския университет проф. д-р инж. Пламен Даскалов.

„Гордеем се, че в област Русе има 13 професионални гимназии всяка със своя специфичен профил. Чрез подобряването на базата се стремим да се повишава и качеството на образованието. Професионалните гимназии са нужни и необходими“, коментира д-р Георгиева.

От своя страна заместник-кметът Енчо Енчев отбеляза ролята на добрата координация между всички институции в сферата на образованието в Русе. Той също така пожела ремонтът да приключи навреме.

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев посочи, че проектът е от съществено значение за училището и е дългоочакван. „Искрено се надявам всички институции да продължим да подкрепяме професионалното образование, тъй като през последните години се вижда все по-голямата нужда на кадри, завършили такъв тип учебни заведения“, коментира Пазарджиев.

Ремонтът е на обща стойност 2 016 000 лева с ДДС и включва полагане на топлоизолация, вътрешен ремонт на сградата, като подмяна на съществуващите врати с алуминиеви с ПДЧ пълнеж, частична шпакловка и боядисване. Предвижда се още пълна подмяна на отоплителната станция, доставка и монтаж на нова абонатна станция. Ще бъдат подменени и осветителните тела с енергоспестяващи, а също така ще се изгради и пожароизвестителна инсталация с гласово оповестяване. Сред най-съществените компоненти е осигуряването на достъпна среда. Ще се направят: подемна платформа за лица в неравностойно положение до първия етаж на сградата и рампа до входа на физкултурния салон; асансьорна уредба с 4 спирки от партер до 4-ти етаж; адаптиране на санитарни възли за хора с увреждания на 2, 3 и 4 етаж, идентични на изградената на 1 етаж. Не на последно място ще се облагороди прилежащото дворно пространство и спортната площадка. Дейността е част от проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“. В Русе общо шест училища попадат в обхвата на проекта. При три от тях вече са завършени ремонтните дейности. Става дума за професионалните гимназии по механотехника, икономика и управление, както и по строителство, архитектура и геодезия. В още две училища предстоят подобни дейности – професионалните гимназии по транспорт и по туризъм.

В училището се обучават 483 ученици в 19 паралелки от 8 до 12 клас.

Сподели: