Започна обучение по националната програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища подготвящи бъдещи учители" в Русенския университет

Започна обучение по националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища подготвящи бъдещи учители“ в Русенския университет

Започна обучение по националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища подготвящи бъдещи учители“ в Русенския университет. По инициатива на Министерството на образованието и науката и с подкрепата на Русенския университет над 80 университетски преподаватели от висши училища в страната вземат участие в курс по иновативни образователни технологии. Това е първият курс и се провежда в периода 24 – 28 януари с над 20 лекции във виртуална учебна зала на Русенския университет. Следващият курс ще проведе в периода 31.01 – 04.02.2022 г.

Сподели: