Започна период на интензивна работа за специалистите от проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”

Започна период на интензивна работа за специалистите от проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”

Време за прочитане: < 1 мин.

Започна период на интензивна работа за специалистите от проект „ Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”. В такъв етап е и специалният педагог Диана Петрова, която направи оценка на нуждите на децата от педагогическа подкрепа в предучилищна възраст между четири и седем години. За да направи това специалистът се е срещнал и анализирал десетки деца във втора, трета и четвърта групи на детските градини „Детелина” и „Червената шапчица”. „Комплексното оценяване е труден и изключително отговорен процес” – казва Диана Петрова. Децата със специални образователни потребности имат нужда от специализирани грижи и обучение. Чрез индивидуалната работа с тях се цели да се постигне придобиване на по-добри социални умения, компенсиране на образователни дефицити, както и сензорно-моторна интеграция. Много от децата, с които работи специалния педагог, имат ниско личностно развитие, сериозни трудности в общуването, а в някои случаи и крайна зависимост от други хора. Затова допълнителните занимания с тях са за попълване на знания и умения, необходими за прехода от детската градина към стартовия минимум за първи клас.

Сподели:

Още новини от деня