Започна прилагането на мерки за подобряване енергийната ефективност на детска ясла № 5

Започна прилагането на мерки за подобряване енергийната ефективност на детска ясла № 5

Започна изпълнението на строеж: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДЯ 5, ал. Ела №1, гр. Русе“ – топлоизолиране на външни стени, покрив, енергоспестяващи мерки за генериране на топлина по системите за отопление, охлаждане, вентилация и битова гореща вода, подмяна на отоплителна инсталация и осветление. След изпълнение на мерките ще има комплексен ефект в намаляване на годишния разход на топлина в детското заведение.

/на снимките днес. Снимки – RuseInfo. Забранено е използването на снимките от физически и юридически лица!/

Сподели: