Започна процедура за предоставяне на статут „недвижима културна ценност“ на хотел „Рига“ и на сграфитото на калканната стена на жилищния блок

/на снимка 1 – Схема, показваща теренът в непосредствена близост с намерение застрояване. Показани са хотелът, монументалното пано-сграфито и ключови визуални връзки./ На 27.07.2022г. е започната процедура за предоставяне на статут „недвижима културна ценност“ на хотел „Рига“ и на сграфитото на калканната стена на жилищния блок в непосредствена близост до него от страна на Национален институт за недвижимо културно наследство по предложение на Docomomo Bulgaria – българската секция на Docomomo International, международната неправителствена организация за опазване на обекти на Модерното движение.

Това е още една положителна новина за българския следвоенен модернизъм след новината от вчера за започната процедура по предоставяне на статут „недвижима културна ценност“ на Театър „София“.

Държим да отбележим безусловното сътрудничество между Docomomo Bulgaria и фондация Ново архитектурно наследство / Bulgarian Postwar Architecture при подготвянето на материалите.

Както и подкрепата, изразена в становища, изказвания и обмяна на информация от следните професионални организации:

ИКОМОС България

Съюз на българските художници СБХ / Union of Bulgarian Artists UBA

Съюз на архитектите в България – Русе

Регионална колегия на Камарата на архитектите в България – Русе

Напомняме, че в момента има опасност, породена от инвестиционно намерение за строеж на 7-10 етажна сграда в непосредствена близост до хотел „Рига“, която би заличила ключови характерни гледки към хотелския комплекс, както и устройствената му значимост като репер в крайбрежния градски силует.

Надяваме се процедурата от НИНКН да спре тези намерения, за да се запази тази интернационална кутия, като знаков пример за архитектура от световното течение на Интернационалния стил, но закотвена на българския бряг на река Дунав.

Сподели: